תקנון וירטואוז

הלימודים בוירטואוז מתקיימים מדי שנה מספטמבר ועד יולי – 11 חודשי לימוד, ובאוגוסט- למעוניינים להמשיך במתכונת מצומצמת.
-השיעורים הפרטיים והקבוצתיים מתקיימים אחת לשבוע או יותר ע”י צוות המורים של וירטואוז בניהולו של אלי מלאך .
-במעמד ההרשמה יקבע לתלמיד יום ושעה קבועים למשך שנת הלימוד, כאשר התעריף נקבע ע”פ 4 שיעורים בחודש.
-לקראת סיום הלימודים יתבצע דו”ח מצב לאיזון השיעורים, והיה ונעשו פחות שיעורים מאשר שולמו, יקבעו לתלמיד השלמות, והיה ונעשו יותר שיעורים מאשר שולמו יבוטלו השיעורים העתידיים או לחילופין יהיה ניתן לשלם עליהם ולהמשיך עד סוף השנה. ההתחשבנות נעשית ע”פ כמות השיעורים שהתקבלו ומנגד כמות השיעורים ששולמו.
-ניתן להודיע עד מקסימום 3 ביטולים בשנת לימוד ולקבל עליהם השלמה לקראת סוף השנה או אם יסתדר בזמן הסמוך לזמן הביטול.
-בימי חג / שבתון וחוה”מ לא יתקיימו לימודים, וימים אלו אינם נכללים בחישוב השיעורים השנתי. על כן, לא ניתנות השלמות בגינם. ניתן להתעדכן באתר לגבי לוח חופשות : https://bit.ly/2JLB5hR
-לכל תלמיד בסטודיו נספרים השיעורים בהם נכח במהלך השנה. ניתן לממש שיעורים מסך השיעורים השנתי לטובת הפקה מוזיקלית, הקלטה או חזרה. השתתפות במופעים השנתיים היא כנגד שיעור 1 מסך השיעורים, השיעור המתוכנן באותו שבוע של המופע באמצע שנה או בסוף שנה ימשך לטובת המופע. לרוב משיכת השיעורים מתבצעת מסוף השנה אך אפשרי גם באמצע השנה להמיר את השיעורים הנ”ל.
-על כל ביטול או דחיית שיעור יש להודיע 24 שעות מראש שאם לא כן, יחויב הביטול כשיעור רגיל. במידה והתלמיד מחסיר את השיעור מסיבה מוצדקת ינסה בית הספר לתאם שיעור מחדש. לא תתאפשר השלמה על שיעור קבוצתי אלא אם השיעור בוטל ביוזמת המורה ואז השיעור יוחזר.
-הודעה על סיום התקשרות תתקבל עד ל-25 לחודש, ועסקת האשראי העתידית תבוטל או הצ’קים יוחזרו ללקוח. הודעה על סיום התקשרות לאחר תאריך זה תתקבל כביטול של חודש אחרי .הודעה על סיום התקשרות לא תינתן לאחר חודש אפריל.
-במהלך חודש הודעת הביטול יוכל התלמיד להגיע לשיעורים כרגיל, ובמקביל יבחן בית הספר שינוי מסלול או מורה בתיאום מראש עם הלקוח.
-והיה והתלמיד נעדר תכופות מהשיעורים, ישמור וירטואוז את הזכות להפסיק את לימודי התלמיד.
-השלמות עבור ביטול שיעור (עד 3 ביטולים מוצדקים בשנת לימוד) יוחזרו בחודש יולי ובתנאי שחודש יולי משולם כשאר החודשים.

מוכנים להגשים חלום?

בחרו מגמה וקבלו שיעור ניסיון ללא עלות

×