תקנון וירטואוז השכרות כלים

• הלקוח יחויב ע”פ הנאמר לעיל בסכום חודשי הנקוב באמצעות כ.אשראי/ צ’ק.
• הלקוח מתחייב לשמור על כלי הנגינה ולהישמע להוראות וירטואוז / היצרן / המורה באשר לתחזוקת הכלי.
• ללקוח ידוע כי כל תיקון או נזק בכלי באם יצטרך יעשה שירות זה בתשלום לאחר הערכת מחיר של וירטואוז / מעבדת תיקון.
• בתום תקופת ההשכרה המינימלית התשלום החודשי ימשיך כסדרו עד להחזרת הכלי.
• בתום תקופת ההשכרה המינימלית ניתן לרכוש את הכלי שהושכר או כלי חדש בזיכוי של 3 חודשי שכירות.
הזיכוי אינו תקף על כלי שעלותו פחות מ-900 ₪. אם הוא פחות אז הזיכוי עבור 1 חודש בלבד.
הזיכוי תקף רק במסלולי שכירות של 9 / 6 חודשים מינימום.
• הלקוח מתחייב כי אם נגרם לכלי נזק או לחילופין אבד / נגנב יישא בתשלום המלא של הכלי ע”פ המצוין בערך הכלי בטופס זה. 

מוכנים להגשים חלום?

בחרו מגמה וקבלו שיעור ניסיון ללא עלות

×