טופס השכרת כלים

למילוי על ידי הלקוח


בחירת ביטוח שנתי
נזקים עבור כלי שנפל וקיבל חבטה מוערכים ע"י מעבדות תיקון בין 450-1,250 ₪
1.ביטוח סטנדרטי - 250 ₪ שנתי (כיסוי נזק עד 800 ₪).
* השתתפות עצמית של 250 ש"ח נוספים במידה והכלי יוערך מעל שווי הכיסוי.
2.ביטוח ביטוח מלא - 450 ₪ שנתי. (כיסוי נזק עד 1,650 ₪).
* ללא השתתפות עצמית.

הביטוח כולל כיסוי נזק לכלי פעם אחת בתקופה השנתית, על כל נזק נוסף יחויב הלקוח בדמי השתתפות נוספים. הביטוח יחודש אוטומטית כל שנה באותו תאריך שהחל כדי למנוע מצב בו הכלי לא יהיה מבוטח.

למילוי על ידי המשרד
כלי נגינה
מק"ט
ערך כלי
חיוב חודשי